יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהל פרשת השבוע יצירת קשר.

כיתות ב' – ג' :איך הסלמנדרה הכתומה מתגוננת מפני אוייבים. כיתות ד' – ו' פסטיבלים בעולם