יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהל פרשת השבוע יצירת קשר.

חופשות וחגים לשנת תשע"ו להלן לוח חופשות חגים ומועדים לשנת הלימודים הקרובה. פתיחת שנת הלימודיםתחילת הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד מיום ג, 1/9/15 י"ז באלול התשע"ה ראש השנהערב חג וחג, ימים א'-ג', 13-15/9/15, כ"ט באלול התשע"ה עד ב' בתשרי התשע"ו צום גדליהצום, יום ד', 16/9/15, ג' בתשרי התשע"ו יום כיפורערב חג וחג, ימים ג'-ד', 23-22/09/15, ט'-י' בתשרי התשע"ו סוכותערב חג, חג ואסרו חג, ימים א'-ג', 27/09/15 - 06/10/2015, י"ד'-כ"ג בתשרי התשע"ו יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"לזיכרון, יום ג', 13/10/15, ל' בתשרי התשע"ו יום הזיכרון ליצחק רבין ז"לזיכרון, יום ב', 26/10/15, י"ג בחשוון התשע"ו יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"לזיכרון, יום ד', 18/11/15, ו' בכסלו התשע"ו חנוכהערב חג וחג, ימים ג'-ב, 08/12/15-14/12/15, כ"ו בכסלו - ב' בטבת התשע"ו עשרה בטבתצום, יום ג', 22/12/15, י' בטבת התשע"ו ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"לזיכרון, יום ה', 24/12/15, י"ב בטבת התשע"ו ט"ו בשבטחג, יום ב', 25/1/16, ט"ו בשבט התשע"ו יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"לזיכרון, יום ב', 21/3/16, י"א באדר ב' התשע"ו תענית אסתרצום, יום ד', 23/3/16, י"ג באדר התשע"ו פוריםחג, ימים ד'- ו', 25-23/3/16, י"ג-ט"ו באדר התשע"ו פסחערב חג, חג ואסרו חג, ימים ה' - ש', 13-30/4/16, ה' - כ"ב' בניסן התשע"ו יום הזיכרון לשואה ולגבורהזיכרון, יום ה', 5/5/16, כ"ז בניסן התשע"ו יום הזיכרון לחללי צה"לזיכרון, יום ד', 11/5/16, ג' באייר התשע"ו (הוקדם) יום העצמאותחג, יום ה', 12/5/16, ד' באייר התשע"ו ציון יום בנימין זאב הרצל ז"לזיכרון, יום ד', 18/5/16, י' באייר התשע"ו ל"ג בעומרחג, יום ה', 26/5/16, י"ח באייר התשע"ו יום ירושליםחג, יום א', 05/06/16, כ"ח באייר התשע"ו שבועותערב חג, חג ואסרו חג, בימים ש', ב', 11-13/6/16,ה'-ז' בסיוון התשע"ו שבעה עשר בתמוזצום, יום א', 24/7/16, י"ח בתמוז התשע"ו (נדחה) תשעה באבצום, יום א', 14/8/16, י' באב התשע"ו (נדחה) פגרת הקיץחופשה בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים, מיום ו', 1/7/15, כ"ה בסיוון התשע"וחופשה בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד, מיום ג', 21/6/15 , ט"ו בסיוון התשע"ו