יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהל פרשת השבוע יצירת קשר.

בבית הספר הסעות בבוקר ובסוף יום לפי מערכת השעות של התלמידים. לברורים ניתן להתקשר לטלפון 03-7602458 אגף הסעות בערייה