יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהל פרשת השבוע יצירת קשר.
זמני שיעורים והפסקות

זמני צלצולים בביה"ס. 08:30 – 09:25 – תפילה ושעה ראשונה 09:25 – 10:20 – שעה שניה 10:20 – 10:45 – הפסקה 10:45 – 11:30 – שעה שלישית 11:30 – 12:10 – שעה רביעית 12:10 – 12:25 – הפסקה 12:25 – 13:00 – שעה חמישית 13:00 – 13:10 - הפסקה 13:10 - 13:50 - שעה שישית 13:50 – 14:00 - הפסקה 14:00 – 14:40 - שעה שביעית 13:00- 15:30 – יול"א